Zhuhai Ruichuang Technologies Development Co., Ltd.

Address: #108, 4th Floor, West Building A, Xinghua Rd, Xiangzhou, Zhuhai City, Guangdong, PRC
Phone: +86 0756-2296815 / 2296126
Fax: 0756-2315880
Website: www.zhrc-tech.com
Email: sales@zhrc-tech.com

Domestic business (Mob. & wechat):  Ms. Jiang +86 13709683652
International business (Mob. & wechat):  Ms. Wei +86 13709682976

Follow Wechat Public Account